Schade-inzittenden verzekering

Deze verzekering kun je kiezen als aanvulling op de hoofddekking voor je cabrio.

In onderstaand overzicht zie je wat wel en niet verzekerd is.

Wel verzekerd
  • Verzekerd is de personenschade en schade aan lijfgoederen van de inzittenden als gevolg van een verkeersongeval met uw auto.
Niet verzekerd
  • De algemene uitsluitingen onder punt 6 van de voorwaarden zijn van toepassing.
Rechthebbenden
  • Alleen natuurlijke personen die rechtstreeks bij het schadegeval betrokken zijn en die erdoor benadeeld zijn, of hun nabestaanden, kunnen een beroep doen op deze verzekering.
Samenloop
  • Als een van de verzekerden aansprakelijk is voor schade die door deze verzekering wordt gedekt, dan wordt de betaling, voor zover die kan worden gevorderd onder de aansprakelijkheidsverzekering, gedaan volgens de bepalingen van de verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid.
  • In geval van werkgeversaansprakelijk zal eerst worden geprobeerd om de schade te claimen op een aansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijke werkgever.
Eigen risico
  • Er is geen eigen risico.
Maximaal verzekerd bedrag
  • Het maximaal verzekerde bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis geldt ten hoogste voor alle inzittenden tezamen.
Let op!
  • Als de bestuurder of passagier geen veiligheidsgordel of helm droeg, dan verlagen wij de uitkering voor de betreffende persoon met 25%.

Wat kiest u? Ongeval inzittenden of schade inzittenden?

Beide verzekeringen zijn bedoeld om de financiële gevolgen op te vangen bij letsel of overlijden van de bestuurder of passagiers. Waarom zijn er twee? En wat zijn de verschillen?

Het belangrijkste verschil is dat de schadeverzekering inzittenden de daadwerkelijke schade vergoed en de ongevallenverzekering inzittenden een vast bedrag. De dekking van de schadeverzekering is dan ook ruimer. Naast lestelschade wordt bij de schadeverzekering inzittenden ook schade aan lijfgoederen vergoed. Ook de (maximale) verzekerde bedragen zijn hoger. Een schadeverzekering inzittenden is vaak duurder dan een ongevallenverzekering inzittenden.

Ongeval inzittenden
Letselschade
Lijfgoederen
Een vooraf afgesproken bedrag
Maximaal € 15.000,-
Goedkoper
Schade inzittenden
Letselschade
Lijfgoederen
Werkelijk geleden schade
Maximaal € 1.000.000,-
Duurder