Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

De voorwaarden zijn ook te downloaden als pdf.

Een beknopt overzicht van de voorwaarden vind je bij dekking WA-verzekering.

Wel verzekerd
  • Schade die met uw cabrio aan anderen wordt toegebracht.
  • Schade die met uw gekoppelde aanhangwagen, caravan of vouwwagen aan anderen wordt toegebracht.
  • Schade door of met uw verzekerde cabrio aan een andere auto van uzelf als deze schade niet ergens anders is verzekerd.
  • Schade toegebracht aan anderen door zaken die van uw cabrio vallen.
Niet verzekerd
  • Schade aan uw eigen cabrio, aanhangwagen, caravan of vouwwagen.
  • Letselschade of schade door het overlijden van de bestuurder van uw cabrio.
  • Schade aan goederen van de bestuurder van uw cabrio.
Eigen risico
  • Er is geen eigen risico.
Maximale vergoedingen per schadegeval
  • Bij schade aan zaken: € 2,5 miljoen.
  • Bij schade aan personen: € 5,6 miljoen.