Ongeval-inzittenden verzekering

Deze verzekering kun je kiezen als aanvulling op de hoofddekking voor je cabrio.

In onderstaand overzicht zie je wat wel en niet verzekerd is.

Wel verzekerd
 • Een vooraf vastgesteld bedrag als de bestuurder en/of een passagier blijvend letsel oploopt of overlijdt door een verkeersongeval met uw cabrio.
Niet verzekerd
 • Inzittenden zonder deugdelijke zitplaats.
Eigen risico
 • Er is geen eigen risico.
Maximale vergoedingen per schadegeval
 • € 7.500 per overleden persoon.
 • €15.000 per persoon bij:
  • Volledige ongeneeslijke geestesstoornis.
  • Volledige ongeneeslijke verlamming.
  • Volledig verlies van het gehoor, het gezichtsvermogen of de spraak.
Bijzonderheden
 • Als de gevolgen van het ongeval groter worden door een ziekte, kwaal of gebrek die al bestond voor het ongeval, dan baseren wij de uitkering op de gevolgen van het ongeval alsof deze aandoeningen er niet zijn.
 • Een Nederlandse arts stelt binnen 2 jaar na het ongeval de mate van blijvend letsel vast naar Nederlandse maatstaven.
 • Bij gedeeltelijk (functie)verlies volgt een gedeeltelijke uitkering.
 • Als de bestuurder of passagier geen veiligheidsgordel droeg, dan verlagen wij de uitkering voor de betreffende persoon met 25%.

Wat kiest u? Ongeval inzittenden of schade inzittenden?

Beide verzekeringen zijn bedoeld om de financiële gevolgen op te vangen bij letsel of overlijden van de bestuurder of passagiers. Waarom zijn er twee? En wat zijn de verschillen?

Het belangrijkste verschil is dat de schadeverzekering inzittenden de daadwerkelijke schade vergoed en de ongevallenverzekering inzittenden een vast bedrag. De dekking van de schadeverzekering is dan ook ruimer. Naast lestelschade wordt bij de schadeverzekering inzittenden ook schade aan lijfgoederen vergoed. Ook de (maximale) verzekerde bedragen zijn hoger. Een schadeverzekering inzittenden is vaak duurder dan een ongevallenverzekering inzittenden.

Ongeval inzittenden
Letselschade
Lijfgoederen
Een vooraf afgesproken bedrag
Maximaal € 15.000,-
Goedkoper
Schade inzittenden
Letselschade
Lijfgoederen
Werkelijk geleden schade
Maximaal € 1.000.000,-
Duurder